24-08-2017 - 17:21

Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học nghệ thuật.

Sáng ngày 22/8/2017, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học nghệ thuật, xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ, Nghệ nhân…

        Đây là sự kiện thu hút được sự quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến của các văn nghệ sĩ, lãnh đạo các Hội VHNT, các nhà quản lý văn hóa của Trung ương và nhiều địa phương trên cả nước. Nhiều nội dung được các đại biểu quan tâm như: Làm sao đừng để giá trị tác phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh thấp hơn giá trị giải thưởng Nhà nước với cùng một tác giả khi có nguyên tắc tác phẩm đã tham Giải thưởng Nhà nước thì không được tiếp tục tham gia Giải thưởng Hồ Chí Minh, cơ cấu thành phần tham gia Hội đồng ở 3 cấp phải đảm bảo uy tín về tính chuyên môn, giảm bớt các thành phần mang tính cơ cấu, Tiêu chuẩn về các giải thưởng còn cứng nhắc, việc áp dụng tỉ lệ huy chương, giải thưởng cho tất cả các chuyên ngành là không công bằng. Nên Giảm tỉ lệ phiếu đồng ý của Hội đồng các cấp xuống 75- 80% thay cho tỷ lệ 90 % quá cao như hiện nay, một số tác phẩm của các cần đưa về đúng chuyên ngành để thẩm định…

    Nhiều nhà quản lý, nghiên cứu,  văn nghệ sĩ tại Hội thảo đều chỉ ra những bất cập trong quy trình xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật. Các ý kiến tại Hội thảo sẽ được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tập hợp, bổ sung đưa vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật trong thời gian tới.

Bảo Phan
. . . . .
Loading the player...