Khúc đâu đầm ấm dương hòa - Ca nương: Phan Thị Sâm; - Kép đàn: Trần Văn Đài; - Cầm chầu: Lê Xuân Hải

Loading the player...