[Video] Ca khúc Cổ tích quê mình; Nhạc: Ngọc Thịnh; Thơ: Nguyễn Ngọc Vượng; Biểu diễn: Đăng Thuật - Bùi Lê Mận

Loading the player...