03-08-2012 - 07:18

ĐINH SỸ SƠNHọ và tên: ĐINH SỸ SƠN
Bút danh: SỸ SƠN
Ngày tháng  năm sinh: 15 / 01 / 1971
Quê quán: Đức Thanh -  Đức Thọ - Hà Tĩnh
Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác: Giáo viên Tr­ường THCS Hoàng Xuân Hãn - Đức Thọ
Điện thoại cơ quan: 0393 831 532, Nhà riêng: 0393 829 108
DĐ: 0978282863, Email: dinhsyson@gmail.com
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh năm 2010, chuyên ngành Mĩ thuật
 
* Vài nét về quá trình học tập, công tác:
- Năm 1993 đến 1996:  Học trường VHNT Hà Tĩnh, khoa Hội hoạ
- Năm 1997 đến 2003: Dạy học tại trường TH Đông Thái Tùng Ảnh - Đức Thọ 
- Năm 2003 đến 2007:  Đại học Nghệ thuật Huế, năm 2007.
- Năm 2003 đến nay:     Dạy học tại trường THCS Hoàng Xuân Hãn- Đức Thọ -Hà tĩnh
 
* Tác phẩm đã xuất bản:
Triển lãm khu vực Bắc miền Trung: Mùa hè (Sơn dầu); Nghề thủ công ( Sơn dầu)
 
* Tác phẩm tự chọn: Quê ngoại Bác Hồ; Mùa hè: Nghề thủ công
. . . . .
Loading the player...