09-07-2020 - 14:24

Chùm tranh chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm tranh chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh của các em trường tiểu học Thạch Khê, trường tiểu học Nam Hồng - Hồng Lĩnh, trường tiểu học Đức Thuận - Hồng Lĩnh, Xưởng Mỹ thuật Nhí

“Múa vui bên Bác” – Lê Minh Hà, lớp 2A3, trường TH Đức Thuận, Hồng Lĩnh

“Em mơ gặp Bác Hồ” - Nguyễn Bảo Nam – Lớp 3B – Trường Tiểu học Thạch Khê

“Điểm 10 dâng Bác” - Dương Tuệ Mẫn – Lớp 1A1 – Trường TH Đức Thuận, Hồng Lĩnh

“Thăm Lăng Bác Hồ” – Nguyễn Phương Mai, Xưởng Mĩ thuật Nhí, Hà Tĩnh

“Bông hoa ngàn việc tốt” – Võ Trọng Huy, lớp 5A, Trường TH Thạch Khê

“Giúp bạn” - Trần Lê An Hân – Lớp 2E – Trường TH Nam Hồng, Hồng Lĩnh

“Uống nước nhớ nguồn” – Võ Trọng Hiển, lớp 4B, Trường TH Thạch Khê
 

 

. . . . .
Loading the player...