28-06-2020 - 10:26

Chùm tranh của các em học sinh trường Hội nhập Quốc tế Ischool về gia đình

Nhân ngày gia đình Việt Nam ( 28/06), Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm tranh của các em học sinh lớp 1 trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh

. . . . .
Loading the player...