17-02-2021 - 07:50

Chùm tranh của các em học sinh trường Hội nhập Quốc tế Ischool về ngày Tết

Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm tranh của các em học sinh lớp 2 và lớp 3 trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh.

Tranh: Nguyễn Hoàng Bảo Trân

Tranh : Trần Nguyễn Chi Mai

Tranh: Võ Vương Huy 

Tranh: Nguyễn Gia Huy

Tranh: Nguyễn Thùy Nhân 

Tranh: Trần Bảo Trân

Tranh: Nguyễn Ngọc Hân

Tranh: Nguyễn Khánh Ngọc 

Tranh: Lê Tuệ Minh

Tranh: Nguyễn Gia Hân 

Tranh: Nguyễn Hà Tố Uyên

Tranh: Nguyễn Bảo An

Tranh: Nguyễn Khánh Huyền

Tranh: Nguyễn Bảo Trang

Tranh: Nguyễn Bảo Trâm

Tranh: Duli

Tranh: Bùi Như Ý 

Tranh: Nguyễn Hà Anh 

Tranh: Bùi Lê Khánh 

Tranh: Tô Hoàng My

. . . . .
Loading the player...