08-08-2020 - 08:24

Chùm tranh của học sinh Tiểu học Bắc Hồng về chủ đề Phòng và chống dịch bệnh Covid - 19

Đại dịch COVID-19 hiện nay vẫn đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp với số ca nhiễm mới không ngừng gia tăng hàng ngày. Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chùm tranh của học sinh Tiểu học Bắc Hồng về chủ đề "Phòng và chống dịch bệnh Covid - 19"..


Bức tranh " Đoàn kết chống dịch" của Nguyễn Minh Ngọc lớp 4A4.
 

Bức tranh " Bay vào Tâm dịch đón đồng Bào" của Bùi Hoàng Kim lớp 3a7
 

Bức tranh " Tặng nước rửa tay và khẩu trang miễn phí cho người nghèo" của  Phan Hoài An lớp 3A4
 

Bức tranh " Tranh thủ nghỉ trưa" của Lê Ngọc Yên Đan lớp 2A1
 

Bức tranh " Hãy ở yên tại nhà" của Trần Khánh Huyền lớp 5 A2
 
. . . . .
Loading the player...