28-03-2020 - 00:43

Chùm tranh vẽ của các em về chủ đề phòng chống dịch COVID-19

Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chùm tranh vẽ các em trường tiểu học Bắc Hồng, tiểu học Thạch Khê, xưởng Mỹ thuật Nhí về chủ đề phòng chống dịch Covid-19

Phạm Hoàng Na – Lớp 4A – Trường TH Thạch Khê – Thạch Hà

Võ Thái Phương Chi – 5 tuổi – Xưởng Mĩ thuật Nhí cô Hải

Võ Trọng Hiển – Lớp 4B – Trường TH Thạch Khê – Thạch Hà

Lê Ngọc Yên Đan – Lớp 1A – Trường TH Bắc Hồng – TX Hồng Lĩnh

Võ Trọng Huy – Lớp 5A – Trường TH Thạch Khê – Thạch Hà

Lê Ngọc Uyên Nhi – Lớp 3A – Trường TH Bắc Hồng – TX Hồng Lĩnh

. . . . .
Loading the player...