09-05-2022 - 01:06

Chùm tranh vẽ về thị xã Hồng Lĩnh

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm tranh của các em Trường tiểu học Bắc Hồng, Trường tiểu học Đức Thuận vẽ về đề tài thị xã Hồng Lĩnh.

Làng rèn Trung Lương -  Lê Ngọc Uyên Nhi - Lớp 5 A3, Trường Tiểu học Bắc Hồng 

Ấm áp tình người Hồng Lĩnh - Lê Minh Hà - Lớp 4A3, Trường Tiểu học Đức Thuận

Đền Dinh đô Quan Hoàng Mười - Phan Đình Gia Hưng - Lớp 4A3, Trường Tiểu học Đức Thuận

Quyền trẻ em - Đoàn Cao Gia Bảo - Lớp 5A1, Trường Tiểu học Đức Thuận

Nhân dân Hồng Lĩnh đồng lòng chống đại dịch Covid-19 - Đoàn Bùi tường Vy - Lớp 4A7, Trường Tiểu học Bắc Hồng 

Mơ ước về thị xã Hồng Lĩnh trong tương lai - Lê Ngọc Yên Đan - Lớp 3A1, Trường Tiểu học Bắc Hồng

Thị xã Hồng Lĩnh của Chúng em - Đoàn Cao Bảo Trâm - Lớp 2A3, Trường Tiểu học Đức Thuận

Mời bạn bè về thăm Chùa Hang - Lê Minh Trang - Lớp 4A3, Trường Tiểu học Đức Thuận

 

 

. . . . .
Loading the player...