29-10-2021 - 07:42

Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công điện số 644-CĐ/TU ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

 

. . . . .
Loading the player...