13-09-2018 - 16:02

Cuộc thi “Viết về bình đẳng giới năm 2018”

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới được đồng bộ và thường xuyên hơn, hướng vào nhiều đối tượng khác nhau nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng, định kiến giới, ngăn chặn tình trạng bạo lực mà đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ trong xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết về bình đẳng giới năm 2018.

Thể lệ của cuộc thi viết viết về bình đẳng giới năm 2018 chi tiết như sau:
Đối tượng dự thi viết:
•    Đối tượng dự thi viết là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký không được tham gia Cuộc thi.
Hình thức bài viết dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết văn xuôi được thể hiện dưới các hình thức: Bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, ghi chép, phóng sự, chuyên luận, điều tra, hồi ký, nghiên cứu, nhật ký, bút ký báo chí…
Nội dung của tác phẩm dự thi viết tập trung phản ánh các nội dung sau:
•    Biểu dương các tổ chức, tập thể, cá nhân làm tốt hoạt động bình đẳng giới
•    Giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả cao trong công tác bình đẳng giới
•    Phòng ngừa các vụ việc vi phạm về bình đẳng giới.
•    Đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
•    Phát hiện những tồn tại, bất cập trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp, ý tưởng để bổ sung, hoàn thiện chính sách và thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Điều kiện, yêu cầu đối với tác phẩm dự thi
•    Tác phẩm dự thi phải được thể hiện dưới hình thức và nội dung phù hợp với thể lệ Cuộc thi.
•    Tác phẩm dự thi có thể là các bài viết sáng tác mới hoặc đã được đăng tải, phát hành trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 25/11/2018 trên sách, báo in, tạp chí, báo điện tử, trang thông tin điện tử do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.
•    Tác phẩm phải là sản phẩm sáng tạo của chính tác giả, đảm bảo tính chính xác và có sức thuyết phục cao, chưa đạt bất kỳ giải thưởng nào tính đến thời điểm tham dự cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và bản quyền của tác phẩm.
•    Tác phẩm có thể viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt có dấu. Tác giả có thể gửi kèm tư liệu, hình ảnh (ảnh gốc, sao chụp) hoặc các minh hoạ khác. Đối với tác phẩm sáng tác bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo.
•    Đối với tác phẩm đã được đăng tải, tác giả phải gửi kèm bản photo ấn phẩm báo chí trên giấy hoặc đường link đã đăng tải trên báo điện tử, trang thông tin điện tử (ghi rõ tác phẩm ở trang, số báo, ngày phát hành, địa chỉ đăng tải và tên báo). Nếu tác phẩm chưa được phát hành ở bất kỳ cơ quan báo chí nào, khi gửi đến Ban Tổ chức có thể được đăng trên Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội (laodongxahoi.net) để tham dự Cuộc thi.
•    Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi nhiều tác phẩm tham dự Cuộc thi phù hợp với yêu cầu và điều kiện của Cuộc thi này.
•    Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm đã gửi tham dự Cuộc thi và được toàn quyền sử dụng tác phẩm tham dự để phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới.
•    Mỗi tác phẩm dự thi phải ghi rõ họ, tên thật, bút danh (nếu có), ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, địa chỉ thường trú hoặc cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email của người dự thi.
Thời gian diễn ra cuộc thi viết về bình đẳng giới 2018.
•    Tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 10/9/2018 - 30/11/2018
•    Chấm tác phẩm: Từ ngày 01/12/2018 - 10/12/2018.
•    Công bố và trao giải: Giữa tháng 12/2018 tại Hà Nội.
Cách gửi tác phẩm dự thi: Tác phẩm dự thi có thể gửi cho Ban Tổ chức qua đường bưu điện hoặc email qua địa chỉ sau:
•    Địa chỉ tiếp nhận: Tạp chí Lao động và Xã hội, tầng 8, Lô D25, số 3, ngõ 7, phố Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.  Điện thoại: 024.37344073 - 024.37344071. Ngoài bì thư, tiêu đề thư ghi rõ:  Bài dự thi viết về bình đẳng giới năm 2018.
•    Hoặc gửi qua emai: thivietbdg2018@molisa.gov.vn. (có kèm theo thông tin cá nhân)
Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi viết: Các tác giả có tác phẩm đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và phần thưởng trị giá như sau: 
•    01 Giải Nhất: 15.000.000 đồng
•    02 Giải Nhì: 10.000.000 đồng
•    03 Giải Ba: 5.000.000 đồng
•    10 Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng
Thông tin chi tiết cuộc thi viết về Bình đẳng giới năm 2018:
•    Website: www.molisa.gov.vn; www.genic.molisa.gov.vn; laodongxahoi.net
•    Thể lệ chi tiết cuộc thi
Ban tổ chức rất mong nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia cuộc thi viết của các bạn đọc gần xa. Sự đóng góp của các tác giả góp phần tăng cường truyên truyền, quảng bá, nâng cao ý thức… và giảm thiểu các tác hại của bình đẳng giới tại Việt Nam.Bình đẳng giới không đơn thuần là quyền lợi của chị em, mà chính là quyền lợi chung của một đất nước muốn phát triển bền vững, sự phát triển ấy là sự đóng góp của cả hai nam và nữ.

Nguồn: laodongxahoi.net


 

. . . . .
Loading the player...