12-05-2019 - 10:03

Cuộc thi viết về Hoa đời thường

Nhằm biểu dương, khích lệ các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời kêu gọi của Bác Hồ về phong trào thi đua ái quốc, Báo Thừa Thiên Huế tổ chức phát động cuộc thi viết về “HOA ĐỜI THƯỜNG” lần thứ nhất, năm 2019.

Báo Thừa Thiên Huế trân trọng giới thiệu thể lệ cuộc thi và rất mong muốn nhận được sự quan tâm, cộng tác của bạn đọc và cộng tác viên gần xa.

THỂ LỆ

I. Nội dung dự thi

Tác phẩm dự thi “HOA ĐỜI THƯỜNG” có nội dung phát hiện, phản ánh những tấm gương điển hình trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; những việc làm tốt, những nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường được ghi nhận, tôn vinh và có tác động, lan tỏa trong xã hội; những điển hình gương mẫu đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tấm gương cán bộ lãnh đạo nêu cao trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Đối tượng phản ánh là những cán bộ, đảng viên, người dân đang sinh sống, công tác và làm việc, học tập trên địa bàn Thừa Thiên Huế hoặc những người con của Thừa Thiên Huế sống xa quê nhưng luôn hướng quê hương.

II. Đối tượng dự thi

Tất cả cộng tác viên của Báo Thừa Thiên Huế và cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh.

III. Yêu cầu

- Tác phẩm dự thi gồm thể loại báo viết, gồm: Phóng sự, phản ánh hoặc ký chân dung.

- Bài viết có ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, chân thực, người thật, việc thật. Mỗi bài dự thi không quá 1.500 (một nghìn năm trăm chữ); nếu bài nhiều kỳ, không quá 3 kỳ và phải có một số ảnh nhân vật sinh động kèm theo (ảnh chân thực, khuyến khích ảnh gần gũi với cuộc sống, không dùng ảnh chân dung). Tác phẩm dự thi được đánh bằng máy vi tính. Trên bài viết ghi rõ: “Bài tham gia cuộc thi HOA ĐỜI THƯỜNG”. Dưới bài viết ghi rõ bút danh, tên thật, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản. Gửi bài viết theo địa chỉ email: baotthue@gmail.com.

Hoa đời thường

IV. Điều kiện dự giải

- Tác phẩm tham gia dự thi được chọn đăng trên báo in và báo điện tử Báo Thừa Thiên Huế từ ngày 1/3/2019 đến ngày 31/12/2019 và chưa tham gia tại các cuộc thi khác.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không quá 3 tác phẩm.

- Các tác phẩm dự thi được đăng tải trên Báo Thừa Thiên Huế được hưởng nhuận bút theo quy định.

V. Thời gian và trao giải

1. Thời gian tham gia cuộc thi: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 31/12/2019.

2. Thời gian công bố và trao giải: Tổ chức công bố và trao giải vào đầu tháng 1/2020.

VI. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng: Bao gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và một số giải ba, giải Khuyến khích.

2. Mức thưởng:

+ 1 giải nhất: 5.000.000 đồng

+ 2 giải Nhì: 3.000.000 đồng

+ giải Ba: 2.000.000 đồng

+ giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng

Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế số lượng và chất lượng của các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

. . . . .
Loading the player...