09-10-2017 - 19:56

Tuổi trẻ Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới

Năm 2017 là năm Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh, lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra vào trung tuần tháng 10. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”.

       Để chủ động triển khai hiệu quả, sâu rộng các hoạt động Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ cuối năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2017. Đến nay, các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã có 1.278 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, 128 công trình cấp huyện và tương đương, trong đó 80% các công trình trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tập trung tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017. Để xây dựng các công trình, toàn tỉnh đã huy động hơn 55.000 lượt ĐVTN tình nguyện hỗ trợ xây dựng 62 khu dân cư kiểu mẫu, 86 nhà văn hóa thôn, chỉnh trang 820 vườn hộ, trồng mới hơn 40.000 cây xanh; lắp đặt 247 đường điện thanh niên có chiều dài 235 km;vận động nguồn lực, hỗ trợ ngày công xây dựng 88 nhà nhân ái, sửa chữa 125 nhà ở cho người nghèo, tổng giá trị làm lợi của các công trình ước tính trên 25 tỷ đồng; Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tư vấn, đối thoại định hướng khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả 470 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CSXH, 2,6 tỷ đồng nguồn vốn Giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn,650 triệu đồng Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ xây dựng mới 53 mô hình kinh tế thanh niên quy mô đầu tư trên 200 triệu đồng; thành lập 05 Hợp tác xã, Tổ hợp tác thanh niên hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, đánh bắt, khai thác thủy hải sản.

ĐVTN huyện Thạch Hà ra quân hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn

   Những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả từ các đợt cao điểm thi đua đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân,tạo được hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội.

Tỉnh đoàn khởi công xây dựng nhà nhân ái tại xã Thượng lộc 

        Đặc biệt, trong dịp Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, tuổi trẻ Thạch Hà đã khởi đầu đợt ra quân “100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới” tập trung cho 5 xã đăng ký về đích năm 2017. Tiếp đó, tại xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh, Thành đoàn và Đoàn khối Doanh nghiệp đã phối hợp phát động phong trào “90 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới”...
         Với khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, phong trào thi đua “Tuổi  trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh./. 


Hoàng Thạch 
 

. . . . .
Loading the player...