03-05-2021 - 07:16

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Văn nghệ Hà Tĩnh thông báo công văn số 322 - CV/BTGTU ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

. . . . .
Loading the player...