01-07-2024 - 07:02

Kế hoạch tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV Bắc miền Trung lần thứ 29 năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 79/KH-VHNT ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV Bắc miền Trung lần thứ 29 năm 2024 về kế hoạch tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV Bắc miền Trung lần thứ 29 năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa

. . . . .
Loading the player...