03-08-2012 - 16:28

LÊ SỸ THẠCHọ và tên:  LÊ SỸ THẠC
 

 Sinh ngày 20/8/1947. Quê quán: Đức Lĩnh – Vũ Quang – Hà Tĩnh
Chức vụ, đơn vị công tác: Nguyên chánh thanh tra Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh ( đã nghỉ hưu)
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Xóm Bình Du - xã Đức Lĩnh - huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh
Điện thoại liên lạc: Di động: 0974.762568       Nhà riêng: 0393. 815467
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành thơ năm 2006
 
Vài nét về quá trình học tập, công tác: 
- Năm 1970 – 1976: Công tác ở Ty Nông nghiệp Hà Tĩnh
- Năm 1976 – 1991: Công tác ở Ủy ban kế hoạch Nghệ Tĩnh
- Năm 1992 – 2007: Công tác ở Sở kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh
 
* Các tác phẩm đã xuất bản:
“Gió trầm”  ( tập thơ, năm 2004 ) - NXB Văn học
- “Sông một bờ”: ( tập thơ, năm 2006) -  NXB Hội nhà văn
- “ Qua bến thời gian” ( tập thơ, năm 2009) NXB Hội nhà văn

. . . . .
Loading the player...