02-08-2012 - 08:55

LÊ TRẦN SỬUHọ và tên:  LÊ TRẦN SỬU
Bút danh: Lê Hoài Nam
 
Sinh ngày: 15/10/1927
Quê quán: Đức Phúc – Đức Thọ -Hà Tĩnh
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Phường Bắc Hà – TP.Hà Tĩnh
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Văn xuôi năm 1969
Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Đêm thu yên tĩnh (tập truyện ký, in chung)
- Đường ra phía trước (tập truyện ký, in chung)
- Gieo hạt (tập truyện ký)
 
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:
- Giải nhất viết về đề tài giao thông vận tải năm 1968
 
. . . . .
Loading the player...