02-08-2012 - 08:58

NGUYỄN ĐĂNG VINH



Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG VINH
Bút danh: TỬ HOÀNG
 

Ngày tháng năm sinh: 15/11/1935
Quê quán: Xuân Đan- Nghi Xuân- Hà Tĩnh
Nơi công tác trước khi nghỉ hưu: Trường Đại học thủy lợi- Vụ đào tạo Bộ thủy lợi Hà Nội- Trường THTL Tây Nguyên
Địa chỉ liên lạc hiện nay:  Xuân Đan- Nghi Xuân- Hà Tĩnh
Di động: 0942973346          Nhà riêng: 039 3824375
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Thơ, năm 2008
 
Vài nét về quá trình học tập, công tác
-         Nhập ngũ năm 1953 Trung đoàn 280 quân tình nguyện Việt Lào (1953-1954); Trung đoàn 359 Bộ đội biên phòng QK4( 1954-1955) học ở Học viện quân chính ( 1955-1957); học ở trường ĐH sư phạm tổng hợp ( 1958-1961)…sau đó chuyển về dạy ở Đại học thủy lợi và Trường THTL Tây Nguyên cho đến khi nghỉ hưu.
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- “ Ký ức thời gian” tập 1- NXB Hội nhà văn năm 2011
 
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí:  
- Giải 3 thơ Đường luật của Hội VHNT Tp Hồ Chí Minh năm 1995 cho bài “Lão ngư”
- Giải khuyến khích cuộc thi thơ Đường luật cuộc thi thơ Đường toàn quốc năm 2008
bài “”Mộng bến Chương Dương" do Unesco Thơ Đường Việt Nam tổ chức.
 
* Tác phẩm tự chọn:
- Lão ngư
-Mộng bến Chương Dương
-Loa Thành

. . . . .
Loading the player...