02-08-2012 - 08:58

NGUYỄN SINHHọ và tên:  NGUYỄN SINH

 
Ngày tháng năm sinh:  25/12/1933
Quê quán: Xã Cương Gián- Nghi Xuân- Hà Tĩnh
Nơi công tác trước khi nghỉ hưu:Trường THCS Cương Gián - Nghi Xuân- Hà Tĩnh
Địa chỉ liên lạc hiện nay:  Xã Cương Gián- Nghi Xuân- Hà Tĩnh
Di động:  01686656095  Nhà riêng: 039 6506232
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Thơ, năm 2005
 
Vài nét về quá trình học tập, công tác
- Dạy trường THCS Xã Cương Gián- Nghi Xuân- Hà Tĩnh
 
* Tác phẩm đã xuất bản:
- “ Thủ thỉ câu Kiều” - thơ, Sở VHTT Hà Tĩnh xuất bản năm 2000
- “Gió từ tay bà” -thơ thiếu nhi - Hội VHNT xuất bản năm 2007
 
* Tác phẩm tự chọn:
- Viết bên mộ Nguyễn Du
- Chồi biếc
- Hồ Tiên
 
. . . . .
Loading the player...