28-09-2017 - 10:32

QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG HÀNG NĂM CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI TÁC PHẨM DỰ

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀNG NĂM CỦA ỦY BAN TOÀN QUỐC LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM NĂM 2017

 

Theo nội dung  Thông báo số 204/TB-LH ngày 13/7/2017 của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, đề nghị các hội viên gửi tác phẩm tham gia dự giải thưởng năm 2017 về cho Thường trực Hội hoặc Trưởng các Ban chuyên ngành trước ngày 10/10 / 2017 để Hội kịp tổ chức xét chọn và gửi ra Trung ương theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ đăng ký và quy cách gửi tác phẩm đề nghị thực hiện đúng theo Quy chế ( sửa đổi) năm 2011 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM


Tên tác phẩm (mỗi tác phẩm một phiếu):.....................................................................
Thể loại: ........................................................................................................................
Kích thước: ...................................................................................................................
Được công bố tháng........năm 201..
Tên tác giả: ..................................................................................................................
Năm sinh: ........... Nam/Nữ
Là Hội viên ( CTV) của Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
Đề nghị được dự thi (đề nghị gạch bỏ những giải thưởng không tham dự):
1. Tác phẩm của hội viên tỉnh, thành phố (A- B- C- KK)
2. Tác phẩm của tác giả là người cao tuổi
3. Tác phẩm của tác giả trẻ
                                                               Hà Tĩnh, ngày    tháng 10   năm 2017
 

         XÁC NHẬN CỦA HỘI LHVHNT HÀ TĨNH                              NGƯỜI ĐĂNG KÝ
      (Sau khi đã qua xét chọn của Hội đồng)
                      (Ký tên, đóng dấu)

 

 

QUY CHẾ (Sửa đổi)

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀNG NĂM CỦA ỦY BAN TOÀN QUỐC LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số:152A/QĐ-UB ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam)

 

Thực hiện quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 19 tháng 1 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ Quỹ Giải thưởng hàng năm cho các Hội văn học nghệ thuật ở Trung ương, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã thành lập “Giải thưởng Văn học nghệ thuật hàng năm của UBTQ” trao giải tác phẩm, công trình Văn học nghệ thuật xuất sắc trong năm từ năm 1993. Đến nay, Giải thưởng đã thực hiện được 18 kỳ xét và trao giải với 02 lần sửa đổi Quy chế Giải thưởng.

Để không ngừng nâng cao chất lượng giải thưởng hàng năm, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam ban hành quy chế (sửa đổi) Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm của UBTQ như sau:

Điều 1. Mục đích của giải thưởng

 • Góp phần thúc đầy và định hướng sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật của văn nghệ sỹ cả nước.
 • Động viên kịp thời những nổ lực sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật xuất sắc trong năm của văn nghệ sỹ cả nước.

Điều 2. Tên giải thưởng.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật hàng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Điều 3. Đối tượng dự xét giải thưởng.

 • Tác phẩm của tác giả hoạt động ở các tỉnh, thành phố là hội viên hoặc chưa là hội viên của Hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố.
 • Tác phẩm của tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.
 • Tác phẩm, công trình dự xét giải phải được Hội đồng xét giải của Hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương giới thiệu.

Điều 4. Loại giải thưởng và tiêu chí xếp loại.

 1. Giải thưởng hàng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam đối với tác giả các Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 •  Giải thưởng loại A.
 • Giải thưởng loại B.
 • Giải thưởng loại C.
 • Giải khuyến khích.
 • Giải Tác giả Trẻ (tác giả không quá 35 tuổi)
 1. Giải thưởng hàng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đối với tác giả các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.

 - Giải thưởng Văn học nghệ thuật chuyên ngành.

3. Tiêu chí Giải thưởng.

- Tác phẩm, công trình có giá trị xuất sắc về tư tưởng, nghệ thuật có                          tìm tòi sáng tạo, có phong cách độc đáo và có tính định hướng chính trị, phù hợp với quan điểm, đường lối về văn học nghệ thuật của Đảng, không làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục và khối đại đoàn kết dân tộc.

Điều 5. Mức giải thưởng.

Thường trực Đoàn Chủ tịch căn cứ vào khả năng kinh phí giải thưởng của năm xét giải để quyết định cụ thể mức giá giải thưởng của năm đó (Giải Tác giả trẻ tương đương giá trị giải thưởng loại khuyến khích)

Điều 6. Thời gian công bố tác phẩm để tính giải thưởng hàng năm.

Từ 01/10 năm trước đến 30/9 năm sau – năm xét giải. Ví dụ: Giải thưởng năm 2011 xét tác phẩm công bố từ ngày 01/10/2010 đến 30/9/2011 (theo ngày lưu chiểu đối với loại hình in ấn; các loại hình triển lãm, biểu diễn có xác nhận thời gian công bố tác phẩm qua triển lãm, hội diễn, phát sóng truyền hình, phát thành…).

Điều 7. Chọn gửi tác phẩm.

 1. Chọn gửi tác phẩm.

Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có nhiều chuyên ngành khác nhau.

- Các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chọn gửi 02 tác phẩm của mỗi chuyên ngành nhưng cả Hội không giới thiệu tác phẩm dự xét giải quá 05 chuyên ngành (chỉ chọn chuyên ngành nào có tác phẩm nổi trội hơn để giới thiệu)

- Mỗi Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương dự giải 01 tác phẩm.

Kinh phí xét chọn tác phẩm dự xét giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam do Hội Văn học nghệ thuật địa phương và Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương chi trả cho các thành viên tham gia xét chọn (từ nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tạo của Hội được giao hàng năm).

 1. Quy định về tác phẩm dự xét giải thưởng.

* Văn học: Tác phẩm được công bố trên lãnh thổ Việt Nam và phải là những tác phẩm in lần đầu. Tác phẩm chọn lọc từ những tác phẩm xuất bản trước hay tuyển tập tác phẩm không được dự xét giải hàng năm của UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

* Mỹ thuật: Phải gửi tác phẩm là bản gốc đến triển lãm các khu vực do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn giới thiệu tác phẩm của các Hội địa phương đăng ký dự xét giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội địa phương nào không có tranh được giới thiệu thì không cần chọn gửi tác phẩm Mỹ thuật dự xét giải. Tác phẩm được giới thiệu phải làm thủ tục đăng ký qua Hội Văn học nghệ thuật địa phương kèm theo ảnh chụp tác phẩm cỡ 25cmx38cm (ảnh màu).

* Nhiếp ảnh: Ảnh màu hoặc đen trắng (cỡ 25cm x 38cm) trở lên.

* Âm nhạc: Gửi bản nhạc và băng, đĩa thể hiện (chỉ chọn 01 tác phẩm dự giải)

* Sân khấu: Là vở diễn phải kèm theo băng, đĩa hình; là kịch bản phải được xuất bản thành sách.

* Điện ảnh và Múa: Gửi băng, đĩa hình.

* Kiến trúc: Gửi bản vẽ thiết kế tổng thể, ảnh toàn bộ công trình đã xây dựng xong, ảnh bố trí nội thất tiêu biểu (cỡ 18cm x 25 cm) và công năng sử dụng của công trình.

* Văn nghệ dân gian: Nộp tác phẩm theo quy định của chuyên ngành.

            Ghi chú: - Tác phẩm in thành sách gửi 02 bản/01 tác phẩm

                          - Ban tổ chức không trả lại tác phẩm dự xét giải.

c) Thời gian nhận tác phẩm.

Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 hàng năm.

Điều 8. Hội đồng giải thưởng và Hội đồng giám khảo.

- Hội đồng Giải thưởng hàng năm do Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam quyết định.

- Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam thành lập Ban tổ chức xét giải hàng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam để nhận tác phẩm, giúp Hội đồng Giải thưởng đánh giá, tổng kết, quản lý kinh phí giải thưởng và tổ chức trao giải thưởng.

- Các Hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố và các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thành lập Hội đồng xét giải để chọn tác phẩm theo đúng quy định gửi về Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Điều 9. Quy chế này thay cho Quy chế (sửa đổi) trao Giải thưởng tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật hàng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định khác với Quy chế này không còn hiệu lực thi hành.

Trong khi thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét, điều chỉnh.

 

TM. THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thỉnh

 

 

. . . . .
Loading the player...