16-05-2022 - 07:26

Tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”

Văn nghệ Hà Tĩnh thông báo công văn số: 348 /TB-BTC ngày 25 tháng 2 năm 2022 của BTC Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An về việc tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”

 

. . . . .
Tin cùng chuyên mục
Loading the player...