09-11-2023 - 02:11

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tác phẩm âm nhạc về đề tài Công an nhân dân dựa trên âm hưởng, làn điệu Dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 03/TL-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Công an tỉnh Hà Tĩnh về công bố Thể lệ Cuộc thi sáng tác tác phẩm âm nhạc về đề tài Công an nhân dân dựa trên âm hưởng, làn điệu Dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh

. . . . .
Loading the player...