03-05-2022 - 01:59

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 195/TL-VHCS ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Cục Văn hóa cơ sở về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022)

. . . . .
Loading the player...