13-03-2024 - 01:09

Thể lệ Cuộc vận động Tháng Âm nhạc chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 01/TL-HNS ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam về công bố Thể lệ Cuộc vận động Tháng Âm nhạc chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

. . . . .
Loading the player...