08-04-2024 - 07:39

Thể lệ Giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2024

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu công văn số 01 /TL-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh về việc công bố Thể lệ Giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2024

. . . . .
Loading the player...