14-02-2023 - 02:28

Thể lệ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo thể lệ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022 – 2025 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2030) và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2030) của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch theo quyết định số 3864/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022

. . . . .
Loading the player...