01-05-2024 - 10:06

Thông báo các cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo), triển lãm ảnh văn học nghệ thuật

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 611 /SVHTTDL-QLVD3 ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh về Thông báo các cuộc thi sáng tác biểu tượng, triển lãm ảnh văn học nghệ thuật

. . . . .
Loading the player...