30-01-2020 - 09:01

THÔNG BÁO CỦA BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SÁNG TÁC NĂM 2020

     Để chủ động triển khai Kế hoạch công tác năm 2020, Ban công tác hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh yêu cầu các hội viên gửi Bản đăng ký kế hoạch sáng tác năm 2020 và thực hiện nghĩa vụ đóng nộp hội phí hàng năm theo quy định của Điều lệ Hội (100.000đ/năm).

   Bản đăng ký sáng tác xin liên hệ đ/c: Trần Quỳnh Nga – Trưởng Ban Công tác hội viên trước ngày 15/3/20120  tại Tạp chí Hồng Lĩnh (tầng 3), Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh:- 34B, Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh. ĐT: 0979.797.498. Email: tranquynhngavhnt@gmail.com

    Tải đăng ký kế hoạch sáng tác tại đây

 

                            

 BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN

. . . . .
Loading the player...