11-05-2018 - 17:04

Thông báo của Hội VHNT Hà Tĩnh về việc tổ chức hội nghị hội viên giữa nhiệm kỳ gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TU của Bộ chính trị

Nội dung của thông báo như sau:

 

. . . . .
Loading the player...