18-09-2019 - 10:27

THÔNG BÁO GỬI TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI THƯỞNG NĂM 2019 CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM

Căn cứ nội dung Thông báo số 148/TB-LH ngày 18 tháng 7 năm 2019 và nội dung Quy chế (sửa đổi) trao giải thưởng tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật hàng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2019, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh thông báo về việc gửi tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2019 (có bản chụp văn bản kèm theo tại đây)

  • Thời gian nhận tác phẩm đăng kí tham dự giải: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2019. Ban tổ chức không trả lại tác phẩm dự giải.
  • Nơi nhận:  Các tác phẩm tham dự giải thưởng  gửi về cho Trưởng các Ban chuyên ngành hoặc trực tiếp gửi về Văn phòng Hội trước ngày 15/10/2019, theo địa chỉ: Họa sĩ Lê Anh Ngọc - Bộ phận nghiệp vụ - Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. ĐT: 0976477432. Mỗi Ban chuyên ngành nếu tổ chức sơ tuyển thì xét chọn không quá 3 tác phẩm gửi về Thường trực Hội đồng. Trân trọng kính báo!
. . . . .
Loading the player...