04-05-2022 - 01:58

Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 28 năm 2022 tại Quảng Bình

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 92/TB-LHKV-NA ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về việc thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 28 năm 2022 tại Quảng Bình

. . . . .
Loading the player...