01-03-2024 - 07:39

Thông báo số 1 về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 29 năm 2024

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 40/2024/BTV ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Hội Mỹ thuật Việt Nam về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 29 năm 2024

. . . . .
Loading the player...