27-05-2024 - 02:16

THÔNG BÁO SỐ 2: Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) Lần thứ 29 năm 2024

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 153/2024/BTV ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Hội Mỹ thuật Việt Nam về THÔNG BÁO SỐ 2: Về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Khu vực IV (Bắc miền Trung) Lần thứ 29 năm 2024

. . . . .
Loading the player...