02-08-2023 - 07:53

Thông báo về triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II, giai đoạn 2021 - 2025

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 1485 – CV/BTGTU ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh về triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt II, giai đoạn 2021 - 2025

. . . . .
Loading the player...