03-07-2023 - 16:07

Thông báo về việc nhận tác phẩm xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo đến các hội viên công văn số 51/TB-HVN ngày 03/7/2023 của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh về việc nhận tác phẩm xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023

. . . . .
Loading the player...