01-08-2020 - 09:04

Thông báo về việc tiếp nhận tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII

Thực hiện Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc “Ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII”, Văn phòng Hội thông báo để các tác giả gửi tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII cho Ban Tổ chức theo đúng mục đích, yêu cầu, những quy định của Thể lệ….

 

. . . . .
Loading the player...