21-09-2020 - 15:06

Thông báo về việc tiếp nhận tác phẩm xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2020 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

- QUY CHẾ (SỬA ĐỔI) NĂM 2019 VỀ TRAO GIẢI THƯỞNG TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀNG NĂM CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM: TẠI ĐÂY

- MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG VHNT NĂM 2020 CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM: TẠI ĐÂY

. . . . .
Tin cùng chuyên mục
Loading the player...