01-06-2024 - 11:36

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 4 – Việt Nam 2024

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 302 /TB-MTNATL ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 4 – Việt Nam 2024

 

. . . . .
Loading the player...