01-09-2017 - 10:21

THÔNG BÁO Về việc gửi tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 giai đoạn 2016 - 2020.

      Nội dung Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 1 giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai theo nội dung Quy chế số 02-QC/BCĐST ngày 17/5/2017 của Ban chỉ đạo Giải thưởng sáng tác Hà Tĩnh.
    Theo nội dung công văn số 04 - CV/BCĐ ngày  29  tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Giải thưởng Hà Tĩnh về việc điều chỉnh thời gian xét chọn, đề nghị các Ban chuyên ngành đôn đốc các hội viên, CTV gửi tác phẩm về tham dự Giải thưởng đợt 1 giai đoạn 2016 - 2020 về Ban sơ khảo trước ngày 30/9/2017để lựa chọn các tác phẩm xuất sắc tham gia dự giải ở Trung ương, theo địa chỉ:   Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh- 34B, Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh.

. . . . .
Loading the player...