02-08-2012 - 08:59

TRẦN Y VINHHọ và tên: TRẦN Y VINH
 
Sinh ngày: 15/02/1943. Quê quán: Thạch Long - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Giao thông VT huyện Thạch Hà (đã nghỉ hưu)
Địa chỉ hiện nay:  Thạch Long - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Điện thoại di động:   0167.2325791;     Nhà riêng: 0396.518492
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành thơ năm 2009
 
* Vài nét về quá trình học tập, công tác:
- Năm 1965 – 1972: Bộ đội Đoàn 559 - Đường Trường Sơn
- Năm 1973 – 1977: Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải - Hà Nội
- Năm 1978 – 1982: Cán bộ Cục công trình I - Thư ký Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
- Năm 1983 – 1985: Giám đốc nhà máy Xi măng Lam Hồng
- Năm 1985 – 1994: Trưởng phòng Giao thông vận tải huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
 
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Đã có các tác phẩm đăng trên các báo TW và địa phương
- Về nguồn ( tập thơ, năm 2009)
- Muộn mằn (tập thơ, năm 2011)
 
* Tác phẩm tự chọn:
- Người bán hàng rong
- Người hành khất
. . . . .
Loading the player...