17-01-2023 - 03:57

V/v gửi đề cương sách, chương trình, bài viết đề nghị xét hỗ trợ

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 02-CV/HĐ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương ngày 09 tháng 1 năm 2023 về việc gửi đề cương sách, chương trình, bài viết đề nghị xét hỗ trợ

 

. . . . .
Loading the player...