07-07-2021 - 09:46

Về việc gửi ảnh tham dự Triển lãm ảnh “Hà Tĩnh - những chặng đường lịch sử”

Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 tái lập tỉnh Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh được giao chủ trì tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Tĩnh - những chặng đường lịch sử”... Ban Tổ chức rất mong được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh ở trong và ngoài tỉnh; các nhà sưu tầm, nghiên cứu… để Triển lãm ảnh "Hà Tĩnh - những chặng đường lịch sử” được thành công tốt đẹp.

. . . . .
Loading the player...