06-05-2021 - 15:41

Về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản ban hành số 2650 /UBND-VX1 ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 21h tối 5/5/2021 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.

. . . . .
Loading the player...