13-12-2021 - 13:58

Về việc tuyên truyền, phát động Cuộc thi ảnh và câu chuyện Phụ nữ trước bão giông

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng thông báo công văn số 299/PCTT của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc tuyên truyền, phát động Cuộc thi ảnh và câu chuyện "Phụ nữ trước bão giông"

. . . . .
Loading the player...