Âm nhạc

Tác giả Hồ Xuân Ngô

Tác giả Hồ Xuân Ngô

01-07-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Hồ Xuân Ngô, sinh năm 1940, quê quán Phường Đại Nài - Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc.
Tác giả Trịnh Ngọc Chung

Tác giả Trịnh Ngọc Chung

28-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trịnh Ngọc Chung, sinh năm 1972, quê quán Xuân Giang - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Nguyễn Xuân Bình

Tác giả Nguyễn Xuân Bình

27-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Xuân Bình, sinh năm 1950, quê quán Sơn Tiến - Hương Sơn. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc.
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Viết Hoài

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Viết Hoài

23-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Viết Hoài. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Âm nhạc
Tác giả Đoàn Xuân Bá

Tác giả Đoàn Xuân Bá

19-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Đoàn Xuân Bá, sinh năm 1955, quê quán xã Thuận Lộc - Tx Hồng Lĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Âm nhạc
Nhạc sĩ Trần Mạnh Chiến

Nhạc sĩ Trần Mạnh Chiến

12-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhạc sĩ Trần Mạnh Chiến, sinh năm 1943, quê quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Chuyên ngành Âm nhạc
Nghệ nhân Nhân dân Trần Khánh Cẩm

Nghệ nhân Nhân dân Trần Khánh Cẩm

10-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ nhân Nhân dân Trần Khánh Cẩm, sinh năm 1939, quê quán Thôn Hợp Tiến, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành Âm nhạc.
Tác giả Lê Tâm

Tác giả Lê Tâm

03-06-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Tâm, sinh năm 1958, quê quán Cẩm Huy - Cẩm Xuyên. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Nghệ sĩ Trần Thị Hoài Bảo

Nghệ sĩ Trần Thị Hoài Bảo

24-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Trần Thị Hoài Bảo, sinh năm 1965, quê quán Mỹ Lộc - Can Lộc. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu

Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu

23-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu, sinh năm 1958, quê quán Xuân Giang - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc.
  [Đầu]... 1 2 3 4 ... [Cuối]
Loading the player...