Âm nhạc

Nghệ sĩ Trần Thị Hoài Bảo

Nghệ sĩ Trần Thị Hoài Bảo

25-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nghệ sĩ Trần Thị Hoài Bảo, sinh năm 1965, quê quán Mỹ Lộc - Can Lộc. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu

Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu

24-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu, sinh năm 1958, quê quán Xuân Giang - Nghi Xuân. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc.
Tác giả Nguyễn Tiến Khởi

Tác giả Nguyễn Tiến Khởi

17-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Tiến Khởi, sinh năm 1972, quê quán xã Hương Giang - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Tác giả Phạm Minh Khoa

Tác giả Phạm Minh Khoa

16-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Phạm Minh Khoa, sinh năm 1957, quê quán xã Đức Lạc - Đức Thọ - Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Nhạc sĩ Trần Nguyên Phú

Nhạc sĩ Trần Nguyên Phú

12-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhạc sĩ Trần Nguyên Phú, sinh năm 1963, quê quán Liên Minh - Đức Thọ. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Đức

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Đức

08-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhạc sĩ Nguyễn Đình Đức, sinh năm 1958, quê quán Sơn Tân - Hương Sơn. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Nhạc sĩ Quốc Việt

Nhạc sĩ Quốc Việt

05-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhạc sĩ Quốc Việt, sinh năm 1970, quê quán Kỳ Tiến - Kỳ Anh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Nhạc sĩ Nguyễn Sỹ Chinh

Nhạc sĩ Nguyễn Sỹ Chinh

03-05-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhạc sĩ Nguyễn Sỹ Chinh, sinh năm 1970, quê quán Sơn Bình - Hương Sơn. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc
Nhạc sĩ, Nghệ nhân Ưu tú Trương Quốc Đính

Nhạc sĩ, Nghệ nhân Ưu tú Trương Quốc Đính

29-04-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhạc sĩ, Nghệ nhân Ưu tú Trương Quốc Đính, sinh năm 1947, quê quán Thạch Xuân - Thạch Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc.
Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Quốc Nam

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Quốc Nam

25-04-2020
Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhạc sĩ Quốc Nam, sinh năm 1952. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
  [Đầu]... 1 2 3 4 5 ... [Cuối]
Loading the player...