04-08-2020 - 23:31

Tác giả Nguyễn Xuân Câu

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung cố tác giả Nguyễn Xuân Câu (1953 - 2016). Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc

 

Quê quán: Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Âm nhạc

Năm kết nạp: 2014

Địa chỉ liên lạc: Khối 10, Thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh

Tác phẩm chính đã công bố:

Đã có nhiều tác phẩm được phát trên thông tin đại chúng và in trong các báo Trung ương, địa phương

 

. . . . .
Loading the player...