16-07-2020 - 23:35

Ca sỹ Võ Trang Hòa

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung ca sỹ Võ Trang Hòa, sinh năm 1975, quê quán Thạch Hạ - Tp Hà Tĩnh. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Sân khấu- biểu diễn

 

Sinh ngày: 19 - 11 - 1975

Quê quán: Thạch Hạ, Tp Hà Tĩnh

Nơi công tác: Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh

Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Âm nhạc

Năm kết nạp: 2003

Địa chỉ liên lạc: Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh

Tác phẩm đã công bố:

Đã có các tác phẩm biểu diễn công bố trên các phương tiện truyền thông.

Giải thưởng VHNT:

- Huy chương Bạc Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc (năm 1999)

- Huy chương Bạc Liên hoan sân khấu Ca múa nhạc toàn quốc (năm 2002)

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam

 

. . . . .
Loading the player...