05-07-2020 - 07:02

Tác giả Mai Văn Thông

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Mai Văn Thông, sinh năm 1950, quê quán Thạch Đài – Thạch Hà. Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Âm nhạc

 

Bút danh: Mai Thông

Sinh ngày: 5 - 8 - 1950

Quê quán: Thôn Liên Vĩnh, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Nguyên cán bộ văn hóa huyện Thạch Hà

Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Âm nhạc 

Năm kết nạp: 1998

Địa chỉ liên lạc: Thôn Liên Vĩnh, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0358868157

Tác phẩm đã công bố:

- Về Anh sơn quê em (ca khúc)

- Thạch Hà mời bạn về thăm (ca khúc)

- Thắm tình đồng đội (ca khúc)

- Vinh quang người chiến sĩ Công an (ca khúc)

- Đóa hoa xuân dâng mãi cho đời (Dân ca Nghệ Tĩnh)

- Đậm tình hạt muối quê em (Dân ca Nghệ Tĩnh)

- Nhớ quê mình Hà Tĩnh (Dân ca nghệ Tĩnh)

Tác phẩm tự chọn:

 

 

. . . . .
Loading the player...